Khu vực sảnh lễ tân
Khu vực sảnh lễ tân
Khu vực sảnh lễ tân
Sảnh lễ tân ICE Hải Dương
Sảnh Lễ tân ICE Ninh Bình
Khu vực hoạt động nhóm/ thư giãn
Góc thư viện
Góc thư viện
Góc thư viện
Phòng học Xóa mất gốc định hướng IELTS
Phòng học Anh ngữ nền tảng - IELTS
Phòng học IELTS
Phòng học IELTS
Thư viện sách với hơn 1000 đầu sách
Khu vực cafe talk/ thư giãn
Thư viện 1000 đầu sách tiếng Anh
Lớp học Tiếng Anh trẻ em chuẩn Cambridge
Khu vực cafe talk
Đăng ký học ICE

Đăng ký tư vấn